چاپ تضمینی مقالات

چاپ تضمینی مقالات

با تلاش تیم تزایران

سردبیر یک ژورنال Q3 با IF=0.7 و مدیر تیم به توافقاتی رسیدند که مقالاتی را که مورد تایید کارشناس های تیم تزایران باشند کمتر از ۱ ماه چاپ کنند.

قابل توجه دوستانی ک قصد دفاع دکترا دارند یا مقاله ای دارند ک هنوز نتوانستند اکسپت بگیرند.

این موقعیت فقط تا ۱۰ روز دیگر دردسترس می باشد.

x