یاد گرفتن و داشتن مقاله به چه کاری میاد!؟

یاد گرفتن و داشتن مقاله به چه کاری میاد!؟

امروزه فضای رقابتی سنگینی در عرصه علمی حاکم شده و رزومه علمی فرد تعیین کننده جایگاه او است.

 از این جهت داشتن مقاله علمی در مجلات معتبر علمی پژوهشی و ISI موجب:

 پذیرش راحت‌تر در مقطع دکتری
افزایش رتبه علمی اساتید دانشگاه‌ها
شناخته شدن به عنوان متخصص و صاحب نظر در موضوع
افزایش حقوق و مزایای شغلی برای کارکنان بسیاری از ادارات
استخدام راحت‌تر در کلیه ادارات و سایر مراکز دولتی و خصوصی
امکان عضویت در بنیاد ملی نخبگان (در صورت داشتن سایر شرایط)
گرفتن بورس تحصیلی از دانشگاه‌های معتبر بین المللی در سراسر جهان
پذیرفته شدن بسیار راحت‌تر به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی

x