انواع کنفرانس

انواع کنفرانس

در این مقاله به مرور انواع کنفرانس ها می پردازیم

1- دانشجویی: در سطح دانشگاه ها
2- ملی: در سطح کشور
3- بین المللی: در سطح بین المللی می باشد. در این نوع از کنفرانس ها حتما باید مقاله خارجی و مهمان خارجی وجود داشته باشد.
ارائه مقاله در کنفرانس
1- پوستری
2- شفاهی
انواع مجله
1- علمی تخصصی: داخلی و فارسی است.
2- علمی ترویجی: داخلی و فارسی است.
3- علمی پژوهشی: داخلی و فارسی است.
4- بین المللی (International): کیفیت پایینی دارند و تازه کار هستند.
5- کشورهای جهان اسلام(ISC) : فقط شامل کشورهای اسلامی می شود.
6- اسکوپوس (Scopus): نوعی ایندکس
7- پابمد (PubMed): نوعی ایندکس که معمولا برای مجلات پزشکی است.
8- مجلات ISI (آی اس آی): بهترین نوع ایندکس
9- مجلات JCR (جی سی آر): مجلات ISI که ضریب تاثیر (ایمپکت) می گیرند. بالاترین کیفیت مجلات را دارند.

x