نکات قابل توجه در خصوص پذیرش مقاله JCR

نکات قابل توجه در خصوص پذیرش مقاله JCR

در عملیات پذیرش مقالات JCR نکاتی وجود دارد که در این مقاله به بررسی آنها پرداختیم

1. مجلات JCR به هیچ عنوان تضمینی نبوده و شرط پذیرش مقاله در مجله JCR منوط به کیفیت بالای مقاله می باشد. طبق قانون استانداردی که برای همه موسسات وجود دارد در صورت قبولی مقاله JCR برای مجله تا 70 درصد (سطح علمی متوسط به بالا)، موسسات نیز می توانند تا 30 درصد برای اخذ پذیرش مقاله کمک نمایند. ولی اگر مقاله ای در حد متوسط و یا پایین تر باشد در این صورت مجلات JCR برای اینکه اعتبار مجله خود را زیر سوال نبرند به رایزنی موسسات نیز توجهی نمی کنند. لذا توجه نمایید که مجلات JCR هر مقاله ای را پذیرش نمی دهند و باید حتما مقاله خود را از لحاظ بار علمی و به روز بودن منابع و مطالب با کمک استاد متخصص در زمینه موضوع مقاله، غنی سازی و قوی تر نمایید.
2. سعی کنید مجلاتی با ایمپکت پایین را انتخاب نمایید زیرا هرچه ایمپکت مجله JCR بالاتر رود به مراتب سختگیری برای پذیرش مقاله نیز بالاتر می رود.
3. جهت افزایش شانس پذیرش مقاله در مجلات JCR حتما توصیه می شود نویسندگان محترم قسمت Instruction For Authors مجله JCR انتخابی خود را مطالعه بفرمایند و فرمت بندی محتوایی خود را مطابق درخواست مجله تنظیم نمایند.
4. زمان داوری مقاله JCR بطور معمول حدود 1 تا 3 ماه می باشد. ولی گاها این زمان می تواند کوتاهتر و یا حتی بلندتر نیز باشد و کاملا بسته به داوری مجله می باشد

x